2 wekelijks worden de gemene delen van de accommodatie gepoetst. De kamers worden om reden van privacy niet gepoetst. Tevens wordt een nieuw pakket kamer linnen voorzien.